Silnice nebo dálnice?

Označení R znamená rychlostní silnice. To je zřetelný eufemismus, přesnější by bylo menší dálnice. Rychlostní silnice je směrově dělená (dělícím pásem), má mimoúrovňové křižovatky a stejnou povolenou rychlost jako dálnice. Řidiči ji znají jako silnici pro motorová vozidla - dopravní značka IP15.

Přehledně si to můžete přečíst na stránkách o dálnicích. Od dálnice se liší tím, že je užší a může mít větší sklon v kopcích. Když jako spolujezdec po nástupu do auta usnete a probudíte se na rychlostní silnici, od dálnice ji nepoznáte.

 

 


Dopravní význam R43

Cílový dopravní význam komunikace R43 je nutné odvozovat zejména od závazků České republiky v rámci Evropské unie. Podle těchto závazků je komunikace navržená ve směru sever - jih a vedená západně od Brna zahrnuta do nejvyšší transevropské dálniční sítě označované jako TEN (TransEvropean Network) - viz schematická mapka. Z tohoto hlediska je označování této komunikace pouze jako rychlostní silnice (R) neadekvátní a je nevyhnutelné respektovat celoevropský význam sítě TEN a komunikaci dnes označovanou R43 posuzovat jako dálniční komunikaci a tedy je nutné ji označovat jako D43.

R43 je součástí severojižního evropského směru s návazností na jihu na D1 a R52 (Brno - Vídeň) a na severu na R35 (Ostrava - Hradec Králové). Po budoucí D11 je dalším propojením na polskou A3 směrem na Štětín, Pardubický kraj uvažuje o protažení R43 do Polska směrem na Wroclaw.