Krajští radní chtějí R43 přes Bystrc. Juránek se vysmívá, říká Jana Pálková

08.11.2010 23:49

I přes petici, pod níž aktivisté shromáždili 37 tisíc podpisů, trvají krajští radní nadále trvají na tom, aby silnice R43 vedla přes Bystrc.

„Petice proti stavbě rychlostní komunikace R43, kterou občané podepisují více než deset let, vznikala na základě jiné situace. Na základě této petice nechal investor stavby Ředitelství silnic a dálnic stavební řešení v Bystrci přepracovat,“ stojí v dopise, který rada autorům petice odpověděla.

„Rozhodnutí radních ignoruje fakt, že do oblastí, kde jsou již dlouhodobě překračovány zákonné hygienické limity prašnosti a hlučnosti se nemohou umísťovat žádné další zdroje znečištění a že naopak kraj je povinen přijímat účinná opatření k nápravě,“ uvedla jedna z iniciátorek boje Jana Pálková. Dopady na životní prostředí a zdraví občanů v souvislosti s navýšením kamionové dopravy jsou nejpalčivějším problémem. Zvýšení silničního provozu však může mít podle autorů petice dopad i na rekreační funkci přehrady.

„Každá rychlostní komunikace na sebe stáhne tranzitní dopravu. Negativa budou ovšem působit v každé trase, kudy má vést plánovaná stavba. Nelze pominout, že R43 není jen tranzitní komunikací, ale především přivaděčem regionální dopravy ze Svitavska, Hradecka, Blanenska do Brna,“ argumentují v dopise radní.

Kraj se také hájí tím, že požadavek na vypracování jednotlivých variant trasy, uváděný v petici, byl již naplněn. Navrhovaná varianta trasy, která vede Boskovickou bránou, je podle radních bez stavby nového přivaděče nemožná.

„Autoři využili skutečnosti, že petice se mohou zasílat stále. Nejspíše se chtěli ukázat v médiích, přičemž jejich snaha nepřinesla vůbec nic,“ řekl krajský radní Stanislav Juránek (KDU-ČSL).

„Radní Juránek se vysmívá občanům,“ komentovala jeho slova rozhořčeně Jana Pálková.

V současnosti je jasné, že nastanou další průtahy v otázce, kudy silnice R43 nakonec opravdu povede. Autoři petice jsou připraveni akceptovat dohodu pouze v případě, že kraj upraví podklady pro výběr vhodné trasy. Kraj by tak musel vytvořit nový územní plán, kde nebude komunikace R43 zakreslena. Pokud se to nestane jsou odpůrci stavby rozhodnuti připravovaný krajský územní plán napadnout u soudu.

Zdroj: www.modernibrno.cz

—————

Zpět