Generel dopravy JMK

V Návrhu územní prognózy JMK je odvolávka na Generel dopravy, který údajně prokazuje dopravní nevýhodnost vedení R43 Boskovickou brázdou.

Pokud se do Generelu dopravy podíváme, tak k našemu překvapení zjistíme, že Generel dopravy přináší naopak velmi silné argumenty pro vedení R43 Boskovickou brázdou.

Generel dopravy zpracoval vedení R43 Boskovickou brázdou ve dvou modelech označených v Generelu dopravy jako C a D. (Pozor nezaměňovat s označením tras R43! Tyto dva modely se od sebe liši jen vedením silniční sítě na jih od D1 (s a bez tzv. jihozápadní tangenty ve směru na Vídeň).

Předpokládané intenzity dopravy pro oblast Brna jsou zde

V obou modelech (C i D) zpracovatel Generelu dopravy doložil, že vedení R43 Boskovickou brázdou by bylo schopno ve výhledu odklonit mimo celý prostor Brněnské aglomerace zhruba 20 tisíc vozidel.

Toto má významný dopravní efekt:

  • V současné době a i při návrhu R43 bystrckou trasou či trasou F1 se neodkloní z prostoru brněnské aglomerace ani jedno jediné tranzitující vozidlo.
  • Při vybudování R43 Boskovickou brázdou se odkloní 20 tisíc vozidel. To znamená, že tato vozidla by pomohla odlehčit celé Brno.

Argumentace o dopravní nevýhodnosti v územní prognóze je tedy jen slovní ekvilibristikou a není ji možno přijmout ....