Návrh územní prognózy JMK

 

Na počátku července 2004 ohlásil Krajský úřad JMK veřejnou vyhláškou zahájení projednávání Návrhu územní prognózy pro JMK.

 

Územní prognóza je tzv. Územně Plánovací Podklad (ÚPP) podle stavebního zákona č 50/1976 Sb.

 

Územně Plánovací Podklad (ÚPP) ve formě územní prognózy však může být využit za podmínek stanovených stavebním zákonem k tomu, že se v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) velkého územního celku může postup zkrátit a upustí se od zpracování konceptu územního plánu (viz komentář)

 

Toto zkrácené řízení je naprosto nevhodné pro komplexní případy, kterým rozhodně je například územní plán velkého územního celku JMK. Nicméně pracovníci JMK se pro tento, podle našeho názoru nevhodný postup, rozhodli.

 

Zásadním problémem je, že v Návrhu územní prognózy JMK, který byl předložen veřejnosti, byl zamlčen význam R43 daný Přístupovou smlouvou ČR k EU (LINK) - t.j. transevropské komunikace R43, která je součástí transevroské dálniční sítě nejvyšsího řádu.

 

K problematice R43 se Návrh územní prognózy JMK vyjádřil neseriózně (viz plná citace).

 

Do Návrhu územní prognózy JMK sice formálně uvedl tři trasy R43:

 

  • R 43, varianta Bystrc, respektive Německá dálnice
  • R 43, varianta Komín, respektive F
  • R 43, varianta Boskovickou brázdou
Tyto však slovní ekvilibristikou vyhodnotil tak, že

 

  • R 43, variantu Bystrc, respektive Německá dálnice označil jako doporučené řešení,
  • R 43, variantu Komín, respektive F vyloučil na základě negativních argumentů, které jsou však ještě výrazněji platné pro variantu Bystrc (kterou však zpracovatel doporučil ....)
  • R 43, variantu boskovickou brázdou označil jako alternativu, což převedeno do běžné řeči znamená, že tato varianta nebyla posuzována rovnocenně s bystrckou trasou, ale byla doplněna do textu Návrhu územní prognózy jen formálně s tím, že tato trasa by se zvažovala pouze PO VYBUDOVÁNÍ BYSTRCKĚ trasy, až by došlo k takovému nárůstu dopravy přes Bystrc, že by bystrcká trasa KAPACITNĚ NESTAČILA. Aniž bychom zacházeli do detailů, je jasné, že každý logicky uvažující člověk vidí nesmyslnost tohoto tvrzení na první pohled.
Podrobnějši námitky naleznete zde.

 

V Návrhu územní prognózy JMK je odvolávka na Generel dopravy, který údajně prokazuje dopravní nevýhodnost vedení R43 Boskovickou brázdou. Málokdo se propracuje ke Generelu dopravy ...

 

Je tedy zajímavé se do Generelu dopravy podívat a k našemu překvapení zjistíme, že Generel dopravy přináší naopak velmi silné argumenty pro vedení R43 Boskovickou brázdou.