mýty, omyly, lži

  • Není pravdivá tradovaná informace, že trasa přes Bystrc je prakticky připravena ke stavbě. V této stopě jsou v úseku D1 - Kuřim pozemky, které patří asi 1380 vlastníkům, státu patří výrazná menšina. Stavební dokumentace není dokončena.
  • Není pravda, že trasa přes Bystrc výrazně uleví dalším městským částem. Dle studie EIA je při vedení přes Bystrc pokles v některých ulicích Žabovřesk asi 15%, v jiných částech pak asi 1 - 5% (tj. v rámci statistické chyby). Pokles dopravy v Brně při vedení R43 Boskovickou brázdou je podobný (Generel dopravy JmK), odlehčí Brnu o asi 16 - 20.000 vozidel.
  • Není pravda, že R43 vedená Boskovickou brázdou nemá pro Brno dopravní význam. Ve studii zpracované HBH Projekt jsou tři logické body napojení R43 na Brno: sever - křižovatka u Kuřimi, západ a střed - magistrála do Komína a Králova Pole, jih - po dálnici D1.