OS Troubsko

 

Vyjádření OS k "EIA Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1-Kuřim"
Naše občanské sdružení v Troubsku podalo, stejně jako i jiná občanská sdružení a fyzické osoby,  své písemné vyjádření k  "Dokumentaci podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru EIA-17805/ENV/07 Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1-Kuřim". Plný text tohoto významného dokumentu nalenete ZDE
Naše reakce na článek v Žabovřeském zpravodaji
Vážení přátelé, mnozí z Vás už jistě četli silně urážející a nekompetentně napsaný článek prof.. Kolíbala, který vyšel v Žabovřeském zpravodaji č.11/2005. Pro ty, kteří nevědí o co se jedná, jsou kopie článku uvedeny v příloze 1 a 2 ve formátu pdf. Z článku prof. Kolíbala, který je profesorem na Vysokém učení technickém, vyplývá jeho neznalost a jednostranné posuzování složité problematiky R43. Naše odpověď na tento článek je uvedena zde. Tato odpověď byla zaslána i do redakce Žabovřeského zpravodaje. V zájmu objektivity jsme požádali o její zveřejnění.
Odpovědi z MŽP na naše dotazy
V dokumentu, který naleznete zde, jsou odpovědi z MŽP na naše dotazy - viz. článek Žádost o poskytnutí informace zaslaná na MŽP. Zajímavé čtení.
Imisní limity
Pokud máte zájem, můžete se podívat na tabulku imisních limitů ze Sbírky zákonů č. 350/2002. Důležité pro nás je to, že bude trvalý trend snižování imisní zátěže. Tabulku naleznete zde.
Žádost o poskytnutí informace zaslaná na Krajský úřad JMK Brno
Tato žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. je zaslána řediteli Krajského úřadu JMK v Brně a vznikla na základě informace z MŽP čj. 1893/740/05/RH ze dne 11.5.2005, jako odpověď na naše dotazy (viz. článek Žádost o poskytnutí informace zaslaná na MŽP). Text dokumentu najdete zde.
Žádost o poskytnutí informace zaslaná na MŽP
Dne 27.4.2005 jsme odeslali na MŽP žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. V této žádosti jsou specifikovány některé otázky, vztahující se k životnímu prostředí v lokalitě Troubsko, Ostopovic a městské části Brno – Bosonohy. Odpovědi na tyto otázky by nám mohly pomoci při dalších projednáváních. Plný text dokumentu naleznete zde.
Memorandum
Memorandum našeho občanského sdružení "Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku" vyjadřuje náš postoj k problematice R43. Plný text memoranda naleznete zde.
Odpověď na stížnost ministrovi životního prostředí
Na začátku dubna jsme dostali odpověď z MŽP na naši stížnost adresovanou ministrovi životního prostředí. Je nutné zdůraznit, že je pro nás tato odpověď naprosto nedostačující, protože v ní nejsou zodpovězeny naše dotazy, ale je zde pouze popsána časová osa jednotlivých projednávání. Ostatně úsudek si můžete udělat sami, po přečtení odpovědi v příloze. Odpověď vyřizovala za ministra Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.
Žádost hejtmanovi
Zde je k dispozici text žádosti o poskytnutí informace, kterou žádáme hejtmana, aby nám poskytl výsledky studie, na kterou se odvolával v deníku Rovnost dne 17. března.
Bitva o protihlukovou stěnu na Veselce
Vážení přátelé občanského sdružení Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku.

Firma A.C. Media Ventura, Inc. se odvolala proti územnímu rozhodnutí ze dne 31. ledna 2005, kterým byla navrhovateli Ředitelství silnic a dálnic ČR umístěna stavba Protihluková stěna Troubsko, dálnice D1, vlevo km 186,060 - 187,385. Jedná se tedy právě o stěnu, která má chránit naše spoluobčany v místní části Troubsko-Veselka.

Firma A.C. Media Ventura požadovala určitá omezení velkosti stěny, aby nebyla narušena jejich vlastnická práva (omezen výhled na reklamní billboard).

V pondělí 21. března odesíláme naše vyjádření k této věci s požadavkem, aby bylo odvolání firmy A.C. Media Ventura, Inc., zamítnuto. Plný text zde.
Ministryně a hlavní hygienik řeší naši stížnost
Vážení přátelé OS Občané za ochranu kvality bydlení a životního prostředí v Troubsku.

Jak jste byli informováni na schůzi OS dne 9. března, zaslali jsme dne 20. února stížnost ministryni zdravotnictví. Dne 16. března jsme obdrželi na vědomí kopii dopisu, kterým tuto stížnost postoupil ředitelce Honové na Ministerstvo životního prostředí.

Dle našeho názoru se jedná o nedůsledný a zavádějící postup, vůči kterému se dnes, 19. března 2005,  ohrazujeme. Tuto výhradu zasíláme České republice - Ministerstvu zdravotnictví k rukám ministryně, na vědomí České republice - Hlavnímu hygienikovi – Náměstkovi ministryně zdravotnictví a na vědomí České republice – Ministerstvu životního prostředí k rukám ministra.

Považujeme tento náš postup za správný, z důvodu pozdějšího prokazování, že Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví a Česká republika – Ministerstvo životního prostředí vědomě připravuje poškozování zdraví obyvatel v Troubsku.

Zde jsou k dispozici relevantní dokumenty - stížnost, sdělení hl. hygienika a naše výhrada.