Vážení návštěvníci,

vítejte na stránkách věnovaných problematice rychlostní silnice R43.

 

Tyto stránky nemusely vzniknout, kdyby některé orgány a jimi řízené organizace na začátku 21. století neprosazovaly výstavbu transevropské dálnice nejvyššího řádu tak, aby vedla středem městské části Bystrc - t.j. hustě a souvisle obydlenou zónou o velikosti okresního města s 25 000 obyvateli, neničila zóny čistého bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, a nedegradovala nenahraditelnou rekreační oblast pro celé Brno - Brněnskou přehradu.
 


Věříme, že celý tento plán, nehodný územního plánování pro další století, zůstane pouze na papíře a že městské části Bystrc a Kníničky, obce Jinačovice a Rozdrojovice a Brněnská přehrada budou i nadále sloužit k tomu, k čemu jsou určeny - ke kvalitnímu bydlení a příjemné rekreaci. Současně doufáme, že se také nebude dále zhoršovat životní prostředí pro naše spoluobčany v Bosonohách a Troubsku.


Cílem aktivit prezentovaných na těchto stránkách je zabránit dalším chybným rozhodnutím magistrátu města Brna a krajského úřadu JMK. Doufáme, že místo stavění různých městských částí Brna proti sobě a severu kraje proti Brnu se bude věcně a konstruktivně pracovat pro nejlepší možné řešení - kudy by R43 mohla vést, co nejvíce pomáhat a co nejméně škodit.